Selecteer een pagina

Privacybeleid

 1. Algemeen
  Rehak V.O.F. handelend onder de naam MCD Schollevaar gevestigd aan de Maria Danneelserf 21-29, 2907 BD Capelle aan den IJssel is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Alle persoonlijke informatie die aan MCD Schollevaar wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. 
 2. Toepasselijkheid
  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die MCD Schollevaar verzamelt en verwerkt van haar klanten.
 3. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website en/of onze bestelapp.
 4. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?
  Hieronder zal per dienstverlening worden aangeven welke gegevens wij verzamelen en verwerken, voor welk doel dit gebeurt en hoe lang deze gegevens bewaard zullen blijven.
 5. Beveiliging van uw gegevens
  Wij zullen uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, diefstal of misbruik te voorkomen.
 6. Verstrekken van uw gegevens aan derden
  Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bezorging) en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en activiteiten persoonsgegevens van u verwerken, gebeurt dit in de hoedanigheid van bewerker voor MCD Schollevaar. In geen geval verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zullen wij passende maatregelen treffen teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.
 7. Vragen?
  Heeft u een vraag of een klacht over het Privacybeleid van MCD Schollevaar ? Dan kunt u contact opnemen met MCD Schollevaar door te bellen naar 010-2270040.